Vyprahlá, pouští se plazím
Svůj ledový kříž sebou si vleču
Děsivá smrt tu na mě už čeká
A Slunce vše vyžírá a vypaluje

Jen vyschlou studnu najít
Za fata morganami se plazit
Další bolestná zklamání zažít
A Slunce vše nemilosrdně spaluje

Není se kam schovat
Žádný stín, voda ni útěcha
Už nemám kam uniknout
A pomalá smrt vše sežehne

Žárem kosti vybělené
Na prach se časem rozpadnou
Pouštním pískem se stanou
A větrná bouře jej rozfouká

Není tu žádný hrob
Žádná stopa existence
Jen písečný prach pouští si poletuje
A nepatrná lehkost bytí zůstává

1.11.2020
JV