JSEM CESTOVATEL ZROZENÝ ZE VZDUCHU, 
KLENBA MÝCH KŘÍDEL PTAČÍCH
POZVEDÁ MĚ VZHŮRU
K PŘEKONÁNÍ TAHU DOLŮ GRAVITACE,
VE VZDUCHU ZÁSTĚRA, TĚŽKÁ S BROKY Z OLOVNICE.

DMU SE HRDOSTÍ SVOU PŘEVELICE,
STŘEŽ SE SE MNOU ZKŘÍŽIT CESTU,
NESNÁŠÍM TVÉ URÁŽKY A OTRÁVENÁ SLOVA,
JEDOVATÉ VÝPARY TVÉHO DECHU,
MÁM TĚ SNAD, ČLOVĚČE, NAZÝVAT SÃO CHEIOS DE AR QUENTE!

ROZPÁLÍM SE HORKOSTÍ, DVA KRÁT ČI TŘI KRÁT VĚTŠÍ RYCHLOSTÍ 
NEŽ ZBYTEK CELÉHO SVĚTA,
POHÁNĚN NEMILOSRDNÝM HNĚVEM SOPKY
NEŽ ZPRAŽÍM TĚ, HŘÍŠNÉ DÍTĚ,
V NÁVALECH SVÉ ZUŘIVOSTI.

JSEM BOJOVNÍK ZA SVOBODU,
BÁSNÍK, KTERÝ VŠE LEHKOSTÍ POVZNÁŠÍ,
S ÚCTOU K PAMÁTCE TĚCH,
KDOŽ ZEMŘELI PRO TEBE, POSVÁTNÁ SVĚTA SVOBODO! 
SVOBODA VOLNĚ SE NADECHNOUT
V BEZPEČNÉM A PLNĚ PROPOJENÉM ŽIVOTĚ.