Jsem homeopat a kraniosakrální terapeut.

Vystudovala jsem klasický osteopatický i biodynamický přístup kraniosakrální terapie a získala titul BCST.

Homeopatie se pro mě stala životní cestou a filozofií. Homeopatická vize zdraví je mnohem komplexnější a hlubší, než všeobecně vžitý postoj k nemoci a léčení. Je to vize bez násilí. Nemoc není vnímána jako nepřítel, ale jako ukazatel narušené rovnováhy. V okamžiku, kdy se podaří obnovit rovnováhu, příznaky jejího narušení samy zmizí. Stejný přístup uplatňuji ve svém životě. 

Několik let jsem pracovala ve zdravotnictví, v lázeňských službách, a pod rukama mi denně prošlo mnoho klientů. Postupně jsem rozvinula svůj vlastní osobitý styl práce s energetickým systémem člověka – Sakura Energy. Tento způsob práce umožňuje hlubší naladění na klienta a obnovuje proudění energie v organismu.

Mojí zálibou je fotografování. Snažím se zachytit prchavou krásu okamžiku, který je připomínkou života v přítomnosti Tady a Teď.