Všem nebeským andělům

MUDr. Petr Simeon Gajdoš
Plzeň, 29. 3. 2020
věnováno milované dceři Klárce

JSEM VELKÉ OKO NEBES, 
SHŮRY SLEDUJI TVÉ KROKY, 
NIKDO NEUNIKNE MÉMU ZŘENÍ, 
POD PRŮZRAČNÝM PRŠIPLÁŠTĚM 
SKRÝVÁM SE PŘED TVÝMI ZRAKY.

MÁM TŘI NEBO TŘI KRÁT TŘI HLAVY,
POČÍTEJ SE MNOU DO DEVÍTI.
ZAHLEĎ SE DO MÝCH OČÍ A POZNEJ BARVU BLANKYTU, 
PROSLUNĚNÝ DEN, SVĚTLÁ MODŘ OBLOHY,
PO ZÁPADU SLUNCE, TMAVÁ MODŘ NOCI.

JSEM PROSLULÝ KRÁL LÉTAJÍCÍCH DÝK,
ODĚN STÁLE V PRŠIPLÁŠTI K SOUBOJI NA NOŽE
VZÝVÁM SÍLU SLUNEČNÍHO SVĚTLA-VĚTRU. 
MŮJ HRUDNÍK JE JAKO BALÓN,
V NĚMŽ OBJÍMÁM VŠECHNY DĚTI MATKY ZEMĚ.

JSEM DOKTOR BEZ HRANIC,
SVĚTOVÝ LÉČITEL TVÝCH PLIC,
DÝCHÁNÍ ROZPÍNÁ A SMRŠŤUJE
VŠECHNY VRSTVY MÉHO PRŮZRAČNÉHO PLÁŠTĚ, 
JAK TAJEMNÉ POHYBY SKVRNITÝCH DUCHŮ.